Onderhoudscontract.

Het kan natuurlijk zijn dat u niet goed bij de panelen kunt. Haal dan zeker zelf geen halsbrekende toeren uit: Ik kan de reiniging voor u doen. Dat kost enkele tientjes.

U kunt ook een onderhoudscontract afsluiten bij mij, zodat ik jaarlijks  langskom om de panelen schoon te maken. Maar in veel gevallen zal dat dus niet nodig zijn.

Let wel op dat bij het  schoonmaken voorzichtig te werk wordt gegaan.  Zeker niet op de panelen leunen of zelfs lopen. Dat kan tot onzichtbare schade aan de panelen (micro-cracks) leiden en in dat geval is het middel veel erger dan de kwaal

Zonnepanelen schoonmaken.

Als zonnepanelen vuil worden, brengen ze minder op. In sommige Aziatische streken kan dat al na 2 maanden leiden tot 30% minder vermogen! Gelukkig dus maar dat het in Nederland – normaal gesproken – vaak regent. Zo spoelt het meeste vuil vanzelf van zonnepanelen af. Vooral als ze schuin liggen.

Als je er makkelijk bij kunt, is het een goed idee om je zonnepanelen eens in de paar jaar extra te reinigen met een spons en lauwwarm water.

Let op: gebruik in ieder geval géén schoonmaakmiddelen of een schurende borstel! Dat kan de vuilafstotende coating van de zonnepanelen beschadigen, waardoor de opbrengst juist af zal nemen.

Soms kan vaker schoonmaken nodig zijn. Bijvoorbeeld als:

  • de hellingshoek van de panelen vrij klein is waardoor vuil minder goed wegspoelt door de regen;
  • je vlakbij een drukke weg, kanaal of vliegroute woont en er veel roet in de lucht zit. Industrie of houtkachels van buren kunnen hier ook voor zorgen;
  • er bijzonder hardnekkige vogelpoep op je panelen blijft zitten;
  • er helemaal onderaan je panelen een vies randje zichtbaar wordt (panelen zonder frame hebben hier geen last van), waardoor een deel van de zonnecellen minder goed gaat werken;
  • je via je monitoringssysteem ziet dat de jaarlijkse opbrengst duidelijk minder wordt, terwijl alle panelen werken en het geen minder zonnig jaar was.

Verzeker je zonnepanelen.

Zonnepanelen vallen onder de dekking van je opstalverzekering. Huur je een woning en heb je zonnepanelen, dan vallen ze onder het huurdersbelang van je inboedelverzekering. Waar moet je op letten als je je zonnepanelen wilt verzekeren? 

Vast aan het huis

Zonnepanelen vallen in de regel onder de opstalverzekering, zeker als ze vastzitten aan het huis. Bij Allianz Direct zijn zonnepanelen die op de grond staan bijvoorbeeld uitgesloten van dekking.

Zonnepanelen zijn standaard voor een hoog bedrag meeverzekerd. Alleen bij De Goudse is het standaardbedrag met €5000 aan de lage kant. Tegen meerpremie kan het verzekerd bedrag daar wel worden verhoogd. 

Soorten schade

Doorgaans zijn zonnepanelen tegen de meest gangbare vormen van schade verzekerd. Een uitzondering is opnieuw De Goudse, waar qua schade door het weer alleen storm en blikseminslag zijn gedekt. Een uitgebreidere dekking is mogelijk met de aanvullende dekking Duurzaam Wonen. Onzichtbare schade aan zonnepanelen (haarscheurtjes of microcracks) is vaak uitgesloten, bijvoorbeeld bij Centraal Beheer, FBTO en Interpolis.

Misgelopen stroomopbrengst bij schade

Als enige ‘normale’ opstalverzekeraar vergoedt Ohra ook misgelopen stroomopbrengst door schade aan de zonnepanelen. De vergoeding geldt gedurende maximaal 26 weken na een (gedekte) schadegebeurtenis. Financiële schade van productieverlies, bijvoorbeeld na diefstal of uitval van de zonnepanelen, wordt verder alleen vergoed door specifieke zonnepaneelverzekeringen.

Op de inboedelverzekering

Heb je zelf geen opstalverzekering, omdat je een woning huurt of een appartement hebt? Dan wil je je zonnepanelen wellicht (aanvullend) verzekeren op de inboedelverzekeren. Dit kan bij de meeste aanbieders, maar niet bij Allianz, De Goudse, Hema of Klaverblad.

Huurders- of eigenaarsbelang

Bij Aegon, Allianz Direct, ASR, Ditzo, Inshared (aanvullend), Lemonade, Rhion, United Insurance, Univé, Vereniging Eigen Huis, Verzekeruzelf.nl en ZLM vallen zonnepanelen onder het zogenoemde huurders- of eigenaarsbelang. Controleer wel of het (standaard) bedrag van dit huurders- of eigenaarsbelang toereikend is voor jouw zonnepanelen. De €6000 van Ditzo is bijvoorbeeld krap, zeker als je nog meer wilt verbeteren aan je woning.

Btw zonnepanelen terugvragen.

Als je zonnepanelen aanschaft, kun je de betaalde btw terugvragen aan de Belastingdienst. Bij een gemiddelde set zonnepanelen levert dat al gauw €1000 op. Hoe werkt het?

Gebruik de kleineondernemersregeling

De Belastingdienst beschouwt particulieren die stroom terugleveren op verzoek als kleine ondernemers. Dat is voordelig, omdat je als ondernemer de betaalde btw over de aanschaf en installatie van de panelen kunt terugkrijgen.

Deze kleineondernemersregeling (KOR) is de moeite waard. Het gaat al gauw om een teruggaaf van €750 tot €1000 bij een systeem van 12 panelen.

Zo vraag je een kleine ondernemersregeling aan

Voor de regeling moet je een aantal administratieve handelingen doen, zoals een (meestal) eenmalige btw-aangifte. Op de website van Milieu Centraal staat een gedetailleerd stappenplan. Je kunt de teruggaaf ook laten regelen door een belastingadviseur of een bedrijf dat gespecialiseerd is in btw-teruggaaf bij zonnepalen. Dit kost ongeveer €100.

Als je omzet hoger is dan €20.000 per kalenderjaar, dan kun je geen gebruik maken van de KOR. Bijna iedere particulier met zonnepanelen blijft ruim onder deze grens. Met name zzp’ers moeten dit goed in de gaten houden.

Aanvraagtermijn voor teruggave

Je moet de btw binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar terugvragen. Koop je dit najaar nog zonnepanelen, dan is de deadline dus 1 juli 2022.

Als je te laat bent, kun je de belastinginspecteur nog om een ‘ambtshalve teruggaaf’ verzoeken. Dit kan tot 5 jaar na het jaar van aanschaf. Je kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de belastinginspecteur. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Een tweede teruggaaf doen

Wil je voor een tweede keer zonnepanelen aanschaffen en daarvoor opnieuw de btw terugvragen? Dat kan niet altijd. Kocht je in 2020 je eerste zonnepanelen en maak je gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan kun je pas in 2024 een nieuw teruggaafverzoek doen voor de betaalde btw in dat jaar.

Zijn de eerste zonnepanelen vóór 2020 (dus uiterlijk in 2019) aangeschaft en wil je opnieuw zonnepanelen aanschaffen, bijvoorbeeld na een verhuizing? Dan kun je je afmelden voor de KOR, waarna je alsnog een btw-teruggaafverzoek kunt doen. Dan moet je helaas wel per kwartaal btw-aangifte doen voor een periode van 3 jaar. En soms moet je bijbetalen. Het voordeel van de btw-teruggaaf over de aanschaf is dan lager. Ons advies is om hierover eerst advies in te winnen bij een belastingadviseur.

Kocht je dit jaar (bijvoorbeeld in januari 2021) zonnepanelen en koop je er later dit jaar extra panelen bij? Dan kun je nog wel de btw terugvragen. Daarvoor doe je een incidentele btw-aangifte óf je meldt je alsnog af voor de KOR.

Voor ondernemers en zzp’ers zijn de mogelijkheden soms ruimer. De Belastingdienst heeft hierover een informatiepagina.

Bij nieuwbouw geen extra btw-teruggaaf

Heb je een nieuwbouwwoning inclusief zonnepanelen gekocht? Je zou kunnen beredeneren dat een deel van het dak is bedoeld ter ondersteuning van de geïnstalleerde zonnepanelen. Dan zou je ook een deel van de betaalde btw voor het dak terug kunnen vragen. Hier zijn inmiddels diverse rechtszaken over gevoerd.

In juli 2021 oordeelde de Hoge Raad dat deze vlieger niet op gaat. De kosten voor het huis en dak, maak je ook zonder de aanwezigheid van zonnepanelen. Om die reden komt de hierover betaalde btw niet in aanmerking voor teruggaaf.