Als u zonnepanelen aanschaft, kunt u de betaalde btw terugvragen aan de Belastingdienst. Bij een gemiddelde set zonnepanelen levert dat al gauw €1000 op. Hoe werkt het?

Gebruik de kleineondernemersregeling

De Belastingdienst beschouwt particulieren die stroom terug leveren op verzoek als kleine ondernemers. Dat is voordelig, omdat u als ondernemer de betaalde btw over de aanschaf en installatie van de panelen kunt terugkrijgen.

Deze kleineondernemersregeling (KOR) is de moeite waard. Het gaat al gauw om een teruggaaf van €750 tot €1000 bij een systeem van 12 panelen.

Zo vraag je een kleine ondernemersregeling aan

Voor de regeling moet u een aantal administratieve handelingen doen, zoals een (meestal) eenmalige btw-aangifte. Op de website van Milieu Centraal staat een gedetailleerd stappenplan. U kunt de teruggaaf ook laten regelen door een belastingadviseur of een bedrijf dat gespecialiseerd is in btw-teruggaaf bij zonnepalen. Dit kost ongeveer €100.

Als je omzet hoger is dan €20.000 per kalenderjaar, dan kun je geen gebruik maken van de KOR. Bijna iedere particulier met zonnepanelen blijft ruim onder deze grens. Met name zzp’ers moeten dit goed in de gaten houden.

Aanvraagtermijn voor teruggave

Je moet de btw binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar terugvragen. Koopt u dit najaar nog zonnepanelen, dan is de deadline dus 1 juli 2022.

Als u te laat bent, kun je de belastinginspecteur nog om een ‘ambtshalve teruggaaf’ verzoeken. Dit kan tot 5 jaar na het jaar van aanschaf. U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de belastinginspecteur. Meer informatie vind u op de website van de Rijksoverheid.

Een tweede teruggaaf doen

Wilt u voor een tweede keer zonnepanelen aanschaffen en daarvoor opnieuw de btw terugvragen? Dat kan niet altijd. Kocht u in 2020 je eerste zonnepanelen en maak u gebruik van de kleineondernemersregeling (KOR)? Dan kunt u pas in 2024 een nieuw teruggaafverzoek doen voor de betaalde btw in dat jaar.

Zijn de eerste zonnepanelen vóór 2020 (dus uiterlijk in 2019) aangeschaft en wilt u opnieuw zonnepanelen aanschaffen, bijvoorbeeld na een verhuizing? Dan kun u u afmelden voor de KOR, waarna u alsnog een btw-teruggaafverzoek kunt doen. Dan moet u helaas wel per kwartaal btw-aangifte doen voor een periode van 3 jaar. En soms moet u bijbetalen. Het voordeel van de btw-teruggaaf over de aanschaf is dan lager. Ons advies is om hierover eerst advies in te winnen bij een belastingadviseur.

Kocht u dit jaar (bijvoorbeeld in januari 2021) zonnepanelen en koopt u er later dit jaar extra panelen bij? Dan kun je nog wel de btw terugvragen. Daarvoor doe u een incidentele btw-aangifte óf u meldt u alsnog af voor de KOR.

Voor ondernemers en zzp’ers zijn de mogelijkheden soms ruimer. De Belastingdienst heeft hierover een informatiepagina.

Bij nieuwbouw geen extra btw-teruggaaf

Heeft u een nieuwbouwwoning inclusief zonnepanelen gekocht? u zou kunnen beredeneren dat een deel van het dak is bedoeld ter ondersteuning van de geïnstalleerde zonnepanelen. Dan zou u ook een deel van de betaalde btw voor het dak terug kunnen vragen. Hier zijn inmiddels diverse rechtszaken over gevoerd.

In juli 2021 oordeelde de Hoge Raad dat deze vlieger niet op gaat. De kosten voor het huis en dak, maak u ook zonder de aanwezigheid van zonnepanelen. Om die reden komt de hierover betaalde btw niet in aanmerking voor teruggaaf.